[AN1]

[AN1] Badania ankietowe. Opis i przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności oraz podstawowe analizy.