IBM SPSS Data Collection

IBM SPSS Data Collection

///

icon1_white

IBM SPSS Data Collection
(obecnie Unicom Intelligence)

to zestaw narzędzi do gromadzenia danych poprzez realizację badań ankietowych

Program pozwala na projektowanie zaawansowanych kwestionariuszy i formularzy oraz przeprowadzanie badań z wykorzystaniem różnych kanałów kontaktu z respondentem. Projekt badawczy może być przeprowadzany w wielu językach. Program umożliwia kontrolowanie struktury próby badawczej oraz monitorowanie na bieżąco postępu realizacji badania i jego wyników. Pozwala eksportować wyniki badania do postaci zbioru danych przygotowanego do analiz.

1

Projektowanie kwestionariuszy i formularzy

Program umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie kwestionariuszy i formularzy, zawierających różne rodzaje pytań. Pozwala na zdefiniowanie reguł, według których będzie się odbywać przechodzenie pomiędzy pytaniami. Zapewnia weryfikację zgodności wprowadzanych przez respondenta odpowiedzi z dopuszczalnymi wartościami, co pozwala uniknąć wielu błędów w danych.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie
2

Gromadzenie danych

Program umożliwia gromadzenie danych z wykorzystaniem technik CAWI, CATI, CAPI i PAPI. Jedno badanie może być wykonywane przy pomocy wielu różnych kanałów kontaktu z respondentem. Możliwe jest także automatyczne wypełnianie kwestionariusza losowymi wartościami w celu przetestowania poprawności ankiety.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie
3

Zarządzanie projektem badań ankietowych

Program umożliwia wspólną pracę nad projektem badawczym. Pozwala na zarządzanie kontaktem z respondentami, poprzez wysyłanie im spersonalizowanych wiadomości e-mail. Umożliwia także kontrolę nad strukturą próby oraz monitorowanie na bieżąco postępów w realizacji badania.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie
4

Dystrybucja wyników badań

Wyniki badania wraz z danymi dotyczącymi sposobu wypełniania ankiet mogą być eksportowanie do postaci zbioru danych. Podczas eksportu wyników, program umożliwia ograniczenie danych do wybranych zmiennych i obserwacji. Zbiór danych z wynikami jest przygotowany do analiz i zawiera opisane dane.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie
5

Moduły IBM SPSS Data Collection

IBM SPSS Data Collection dysponuje szeroką gamą użytecznych modułów, które użytkownik może samodzielnie konfigurować w zależności od realizowanego projektu badawczego. Projektując badanie należy wybrać taki kanał komunikacji z respondentem, by uzyskać jak największy Response Rate. Pomocne w optymalnej obsłudze wybranych kanałów są dedykowane dla każdego z kanałów moduły.

czytaj więcej

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie
icon_qs_bw

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie