IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics

///

icon2_white

IBM SPSS Statistics
to uniwersalny program do statystycznej analizy danych

Może pracować na danych pochodzących z różnych źródeł. Udostępnia obszerny zestaw narzędzi do opisu danych i ich przygotowania. Oferuje szerokie spektrum technik analitycznych wykorzystywanych do różnych zastosowań, począwszy od analiz eksploracyjnych, poprzez klasyfikację, grupowanie oraz redukcję danych, aż do predykcji i prognozowania. IBM SPSS Statistics łączy w sobie łatwość użytkowania wynikającą z przyjaznego interfejsu użytkownika, z elastycznością automatyzacji analiz przy wykorzystywaniu języka skryptowego.

1

Import i zarządzanie danymi

Program pozwala na importowanie danych z różnych źródeł i scalanie zbiorów danych. Umożliwia zmianę organizacji danych w zbiorze czy zmianę poziomu agregacji danych. Pozwala definiować i przechowywać metadane, czyli właściwości zmiennych.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie
2

Przygotowanie danych do analiz

Program oferuje narzędzia do czyszczenia zbiorów danych i do zarządzania brakami danych. Umożliwia przygotowanie danych do analiz poprzez kategoryzację, standaryzację czy wyliczanie nowych zmiennych. Pozwala przygotować również dane z pytań wielokrotnego wyboru.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie
3

Analiza danych

Program pozwala na prowadzenie analiz, które mają na celu opis statystyczny, wyjaśnienie zjawisk czy predykcję. Umożliwia testowanie hipotez statystycznych oraz badanie relacji między zmiennymi. Oferuje szeroką gamę technik wielowymiarowej analizy danych.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie
4

Prezentacja wyników analiz

Program umożliwia prezentację wyników analiz w postaci tabel oraz wizualizację danych na wykresach czy mapach. Zarówno układ, jak i wygląd tabel i wykresów może być dostosowany do preferencji użytkownika. Wyniki analiz mogą być zapisywane na dysku.

czytaj więcej zobacz szkolenia

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie
5

Moduły IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics to zintegrowana rodzina produktów, które oferuje bogaty zestaw funkcji dla każdego etapu procesu analitycznego. Dostarcza użytkownikowi szeroką gamę dodatkowych modułów, dzięki czemu można szybko i pewnie wykonywać wszelkiego rodzaju analizy.

czytaj więcej

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie
icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie