IBM SPSS Statistics

///

Prezentacja wyników analiz

icon2_white

IBM SPSS Statistics umożliwia prezentację wyników analiz w postaci tabel oraz wizualizację danych na wykresach czy mapach.

Zarówno układ, jak i wygląd tabel i wykresów może być dostosowany do preferencji użytkownika. Wyniki analiz mogą być zapisywane na dysku.
icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

<p><strong>Raporty tabelaryczne</strong></p>Tworzenie raportów tabelarycznych z pełną kontrolą nad: sposobem wyświetlania zawartości komórki, zawartością wymiarów tabeli, strukturą i opisem tabeli

Raporty tabelaryczne

Tworzenie raportów tabelarycznych z pełną kontrolą nad: sposobem wyświetlania zawartości komórki, zawartością wymiarów tabeli, strukturą i opisem tabeli.

Program umożliwia konstruowanie tabel zarówno dla pojedynczej zmiennej (np. tabele częstości), dwóch zmiennych (tabele krzyżowe), jak i układu więcej niż dwóch zmiennych. Pozwala on także na tworzenie różnego typu tabel specjalnych jak np. tabele dla pytań z możliwością wyboru wielu odpowiedzi.

Program pozwala decydować o wyświetlanych statystykach, podsumowaniach i sumach pośrednich oraz zestawiać i zagnieżdżać zmienne, wprowadzać tytuły i dokonywać zmian formatu danych w komórkach tabeli.


Tworzenie wykresów

Tworzenie wykresów, obrazujących rozkłady lub opisujących zależności pomiędzy zmiennymi.

Możliwe jest tworzenie wykresów słupkowych, kołowych, skrzynkowych, liniowych, warstwowych, histogramów, wykresów rozrzutu, wykresów typu max-min, wykresów prezentujących słupki błędu i wielu innych.

Kreator wykresów pozwala budować wykresy przy pomocy predefiniowanych w systemie szablonów lub też składać je z elementów podstawowych takich jak: układ osi i elementy wykresu. Podczas korzystania z procedur analitycznych, jest możliwość generowania specjalistycznych wykresów diagnostycznych, dostosowanych do rodzaju wykonywanej analizy.

<p><strong>Tworzenie wykresów</strong></p>Tworzenie wykresów, obrazujących rozkłady lub opisujących zależności pomiędzy zmiennymi

<p><strong>Edycja wykresów</strong></p>Możliwość edycji każdego utworzonego wykresu, zmiany jego typu lub układu prezentowanych na nim informacji

Edycja wykresów

Możliwość edycji każdego utworzonego wykresu, zmiany jego typu lub układu prezentowanych na nim informacji.

Edycji podlega każdy element wykresu (tytuł wykresu, legenda, osie i ich etykiety, znaczniki osi, tło wykresu, linie siatki, elementy graficzne przedstawiające dane, takie jak słupki, linie, etykiety danych itp.). Możliwa jest zmiana atrybutów obiektu takich jak: kolor, wypełnienie, obramowanie, rozmiar itp.

W trybie edycji można transponować wykres, dodawać dodatkowe linie referencyjne, a także korzystać z szybkiego trybu identyfikacji danych na wykresie. Modyfikacje wykresu można zapisać w postaci szablonu.


Wizualizacja danych na mapach

Wizualizacja danych na mapach, w tym tworzenie kartogramów oraz map z nakładanymi elementami.

Nasycenie koloru na mapie typu kartogram reprezentuje wartość pokazywanej statystyki. Statystyki, jakie mogą być pokazywane na kartogramach to liczebność, średnia, mediana, dominanta lub suma.

Program umożliwia też nakładanie na mapy dodatkowych elementów – wykresów słupkowych, kołowych i liniowych oraz symboli, strzałek i innych. Program umożliwia również edycję pliku mapy, która obejmuje m.in.: zmianę pozycji etykiet, scalanie regionów, usuwanie niepotrzebnych elementów mapy.

<p><strong>Wizualizacja danych na mapach</strong></p>Wizualizacja danych na mapach, w tym tworzenie kartogramów oraz map z nakładanymi elementami

<p><strong>Zarządzanie obiektami wynikowymi</strong></p>Zmiana sposobu wyświetlania poszczególnych elementów okna wynikowego i opisywanie obiektów wynikowych

Zarządzanie obiektami wynikowymi

Zmiana sposobu wyświetlania poszczególnych elementów okna wynikowego i opisywanie obiektów wynikowych.

Program umożliwia zarządzanie obiektami wynikowymi w oknie wyników. Pozwala na ukrywanie lub usuwanie elementów wyświetlanych w oknie z obiektami wynikowymi. Umożliwia także dodawanie tytułów i komentarzy, zmianę kolejności wyświetlania obiektów itp.

Drzewo obiektów umożliwia nawigację w oknie wyników. Plik z obiektami wynikowymi można zapisać i w późniejszym czasie ponownie edytować.