IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler

///

icon3_white

IBM SPSS Modeler to program do eksploracji dużych zbiorów danych i przeprowadzania projektów data mining.

Organizacja pracy w IBM SPSS Modeler jest spójna z metodologią CRISP-DM. Program umożliwia dostęp do danych, przygotowanie danych do modelowania, przeprowadzenie modelowania z wykorzystaniem technik maszynowego uczenia bądź klasycznych technik statystycznych, ocenę i wdrożenie modelu. Operacje definiowane przy użyciu interfejsu programu mogą być automatycznie tłumaczone na kod SQL i przesyłane do realizacji w systemie bazodanowym.

1

Dostęp i zarządzanie danymi

Program umożliwia dostęp do danych zarówno z serwerów lokalnych, jak i zewnętrznych. Pozwala dokonywać operacji na danych takich jak: agregacja, łączenie danych, selekcja rekordów i wiele innych. Program zapewnia integrację z bazami danych, dzięki czemu wszelkie operacje na danych mogą być przesyłane do realizacji w systemie bazodanowym.

czytaj więcej

PS Clementine PRO

zintegrowane środowisko analiz
data mining i big data
zobacz kompletne rozwiązanie
2

Przygotowanie danych do modelowania

Program umożliwia przygotowanie danych do modelowania poprzez sprawdzanie i poprawę jakości danych, identyfikację rekordów nietypowych, wyliczanie nowych atrybutów, zmianę sposobu kodowania, normalizację wartości itp. Możliwa jest także automatyczna selekcja użytecznych predyktorów.

czytaj więcej

PS Clementine PRO

zintegrowane środowisko analiz
data mining i big data
zobacz kompletne rozwiązanie
3

Budowa modeli predykcyjnych

Program umożliwia budowę modeli predykcyjnych z wykorzystaniem technik z obszaru klasyfikacji, segmentacji oraz badania asocjacji. Możliwy jest automatyczny dobór najlepszego modelu. Dostępne są techniki do analizy sieci społecznych oraz do analizy tekstu (ang. text mining). Program umożliwia także korzystanie z zewnętrznych algorytmów (np. algorytmów systemów bazodanowych).

czytaj więcej

PS Clementine PRO

zintegrowane środowisko analiz
data mining i big data
zobacz kompletne rozwiązanie
4

Wdrażanie modeli predykcyjnych

Program pozwala na raportowanie wyników analiz z wykorzystaniem tabel i wykresów. Umożliwia przeprowadzanie oceny jakości modeli predykcyjnych oraz wykorzystywanie ich w trybie produkcyjnym. Program dostarcza narzędzi ułatwiających prowadzenie dokumentacji projektowej.

czytaj więcej

PS Clementine PRO

zintegrowane środowisko analiz
data mining i big data
zobacz kompletne rozwiązanie
icon_cl_bw

PS Clementine PRO

zintegrowane środowisko analiz
data miningbig data
zobacz kompletne rozwiązanie