IBM SPSS Modeler

///

Wdrażanie modeli predykcyjnych

icon3_white

IBM SPSS MODELER pozwala na raportowanie wyników analiz z wykorzystaniem tabel i wykresów.

Umożliwia przeprowadzanie oceny jakości modeli predykcyjnych oraz wykorzystywanie ich w trybie produkcyjnym. Program dostarcza narzędzi ułatwiających prowadzenie dokumentacji projektowej.
icon_cl_bw

PS Clementine PRO

zintegrowane środowisko analiz
data mining i big data
zobacz kompletne rozwiązanie

<p><strong>Raportowanie wyników analiz</strong></p>Raportowanie wyników analiz z wykorzystaniem tabel i wykresów

Raportowanie wyników analiz

Raportowanie wyników analiz z wykorzystaniem tabel i wykresów.

Do raportowania wyników analiz można zastosować wykresy takie jak: liniowy, sieciowy, przedziałowy, sekwencyjny, wykres rozrzutu, rozkładu i histogram.

Program pozwala także na wizualizację danych na mapach. Możliwe jest utworzenie widoku danych w tabeli, obliczenie statystyk dla wybranych zmiennych, porównanie średnich pomiędzy parami zmiennych lub pomiędzy grupami w zmiennej oraz utworzenie macierzy przedstawiającej zależności pomiędzy zmiennymi.


Ocena jakości modeli predykcyjnych

Ocena jakości modeli predykcyjnych z wykorzystaniem miar dobroci dopasowania oraz wykresów ewaluacyjnych.

Wykresy ewaluacyjne umożliwiają porównanie modeli predykcyjnych w celu wybrania najlepszego modelu do danego zastosowania. Poprzez porównanie do modeli teoretycznych, pozwalają poznać mocne i słabe strony każdego modelu.

Wykorzystywane są też do monitoringu modelu wdrożonego produkcyjnie i oceny skuteczności kampanii. Na wykresie mogą być przedstawione różnego typu wskaźniki i miary, np. miara wzrostu (ang. lift) czy wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI).

<p><strong>Ocena jakości modeli predykcyjnych</strong></p>Ocena jakości modeli predykcyjnych z wykorzystaniem miar dobroci dopasowania oraz wykresów ewaluacyjnych

<p><strong>Dystrybucja modeli do baz danych</strong></p>Eksportowanie modeli lub całego procesu przetwarzania danych do baz danych

Dystrybucja modeli do baz danych

Eksportowanie modeli lub całego procesu przetwarzania danych do baz danych.

Modele można publikować do serwera bazy danych, na którym zainstalowany jest adapter przypisywania ocen (ang. scoring adapter). Adapter przypisywania ocen umożliwia przeprowadzenie oceniania modelu w bazie danych przy użyciu funkcjonalności bazy danych zdefiniowanych przez użytkownika.

Program oferuje także mechanizmy umożliwiające wyeksportowanie całego procesu eksploracji danych do aplikacji zewnętrznych, tak że przetwarzanie związane z przygotowaniem danych i tworzeniem modeli może odbywać się poza programem Modeler.


Odświeżanie modeli

Wykorzystywanie modeli w trybie produkcyjnym.

Program pozwala na wielokrotne wykorzystanie utworzonych modeli. Możliwe są dwa typy wdrożenia.

Pierwszy to wykorzystanie modelu tylko do przypisywania ocen (ang. scoring) bez zmian parametrów modelu. Drugi typ pozwala na odświeżanie (aktualizację) modelu na podstawie nowszych danych. Model uczony jest ponownie na nowych danych i przekazywany do repozytorium, jeśli nowa wersja modelu działa lepiej od starej.

<p><strong>Odświeżanie modeli</strong></p>Wykorzystywanie modeli w trybie produkcyjnym

<p><strong>Dokumentacja projektu</strong></p>Prowadzenie przejrzystej dokumentacji projektu zgodnie z metodologią CRISP-DM

Dokumentacja projektu

Prowadzenie przejrzystej dokumentacji projektu zgodnie z metodologią CRISP-DM.

Wybrane elementy projektu, takie jak strumienie, węzły, wygenerowane modele, tabele, wykresy i raporty oraz zewnętrzne pliki mogą być zapisywane w strukturze projektu. W strukturze znajdują się foldery, odpowiadające poszczególnym etapom projektu (zrozumienie biznesu, zrozumienie danych, przygotowanie danych, modelowanie, ocena, wdrożenie).

Program umożliwia wygenerowanie raportu projektu z wykorzystaniem utworzonej dokumentacji.