SPSS Modeler

///

IBM SPSS Statistics

Pełna integracja z systemem IBM SPSS Statistics

icon_cl_bw

PS Clementine PRO

zintegrowane środowisko analiz
data mining i big data
zobacz kompletne rozwiązanie

Połączenie IBM SPSS Modeler z IBM SPSS Statistics może przebiegać głębiej, niż tylko w ramach importu i eksportu danych do odpowiednich formatów. Dostępna jest także integracja z silnikiem analitycznym IBM SPSS Statistics, a przez to pełne wykorzystanie procedur przekształceń, analiz oraz modelowania.

Wyniki otrzymane w ten sposób pojawiają w oknie raportu IBM SPSS Statistics, czyli formacie .spv. Co ważne, wszystkie udostępnione w ten sposób procedury można wykonać w oknie dialogowym, ale też z użyciem edytora komend i poleceń odpowiednich dla Statistics.

W ten sposób użytkownik dostaje dostęp do takich procedur analitycznych jak testy nieparametryczne, uogólnione modele liniowe, regresja Coxa, dwustopniowe grupowanie, czy szereg technik skalowania optymalnego.

8_Statistics_mini
 • IBM SPSS Statistics
 • integracja
 • procedury przekształcenia
 • język poleceń 
 • syntax
 • modelowanie
 • skalowanie optymalne
 • dwustopniowe grupowanie
 • regresja Coxa
 • zestawy wielokrotnych odpowiedzi
 • tabele krzyżowe