SPSS Statistics

///

IBM SPSS Advanced Statistics

Analiza złożonych związków w danych za pomocą zaawansowanych wielowymiarowych technik

icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy
danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

IBM SPSS Advanced Statistics to zróżnicowany moduł, umożliwiający tworzenie modeli dla każdego typu danych. Dostępne są między innymi procedury umożliwiające analizę danych z pomiarów wielokrotnych a także danych o strukturze hierarchicznej. Stąd też możliwe jest szerokie zastosowanie modułu w różnych branżach i w rozwiązywaniu odmiennych problemów.

Ogólny model liniowy wielu zmiennych umożliwia m.in. wykonanie wielozmiennowej analizy wariancji (MANOVA), będącej rozszerzeniem popularnej analizy wariancji (ANOVA). Regresja Poissona wykorzystywana jest do przewidywania liczebności. Analizy logliniowe są rozszerzeniem analiz, które można wykonać za pomocą tabel krzyżowych (pozwalają na analizy zależności pomiędzy wieloma jakościowymi czynnikami).

Procedury z rodziny analiz przeżycia, przydatne są, jeżeli chcemy badać zależności pewnych zjawisk od upływającego czasu. Typowe problemy, do jakich są wykorzystywane, to analizy medyczne (np. po jakim czasie od zastosowania terapii występuje największe ryzyko nawrotu choroby ) lub przewidywanie czasu korzystania klienta z usług firmy (długość życia klienta). Oprócz upływu czasu, mogą być także rozważane inne czynniki utraty klienta (cechy klienta bądź elementy marketingu mix). Korzystając z regresji Coxa, można oprócz czynników jakościowych wprowadzać także ilościowe współzmienne.

<p><strong>IBM SPSS Advanced Statistics</strong></p>Analiza złożonych związków w danych za pomocą jedno- i wielowymiarowych technik