SPSS Statistics

///

IBM SPSS Amos

Weryfikowanie modeli teoretycznych z wykorzystaniem modeli strukturalnych

icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy
danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

Weryfikacja hipotez wyprowadzonych z teorii badanego zjawiska jest częstym celem analizyIBM SPSS Amos to narzędzie, które pozwala na osiągnięcie tego celu z wykorzystaniem równań strukturalnych. W modelu strukturalnym dla każdej pary zmiennych można wyspecyfikować jeden z dwóch rodzajów relacji: przyczynowo-skutkową lub korelacyjną. Korzystając z tych relacji można budować tradycyjne modele regresji wielorakiej, analizy czynnikowej, analizy wariancji jak również modele niestandardowe.

Dzięki AMOS całość pracy nad modelem odbywa się z użyciem pokazujących relacje między zmiennymi diagramów ścieżkowych. Co istotne, pozwala na uwzględnienie nie tylko zmiennych obserwowalnych, ale też ukrytych – latentnych, które nie są mierzone bezpośrednio

<p><strong>IBM SPSS Amos</strong></p>Poszukiwanie przyczyn zjawisk z wykorzystaniem modeli strukturalnych