SPSS Statistics

///

IBM SPSS Categories

Zrozumienie i graficzna prezentacja zależności w danych jakościowych

icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy
danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

Techniki redukcji danych, takie jak analiza czynnikowa, są szeroko wykorzystywane, np. w określaniu kluczowych atrybutów produktu, czy wizerunku marki. Co jednak, jeśli dysponujemy danymi o nominalnym i porządkowym, a nie tylko ilościowym poziomie pomiaru?

Rozwiązaniem jest moduł IBM SPSS Categories i dostępne w nim techniki skalowania optymalnego, które pomogą w zrozumieniu zależności występujących w danych jakościowych.

Dzięki zastosowaniu wizualizacji, takich jak mapy percepcyjne, przygotowanie analiz rynkowych, badających np. zależności pomiędzy segmentem rynku a świadomością marki, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. IBM SPSS Categories to pełne wykorzystanie danych, którymi dysponujemy.

<p><strong>IBM SPSS Categories</strong></p>Zrozumienie podobieństw i różnic w danych jakościowych