SPSS Statistics

///

IBM SPSS Complex Samples

Precyzyjne wnioskowanie w badaniach reprezentacyjnych

icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy
danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

Wnioskowanie statystyczne zazwyczaj prowadzone jest przy założeniu, że reprezentacyjne dane, które posiadamy są wynikiem losowania prostego. W rzeczywistości jednak taki schemat doboru próby jest z jednej strony trudno osiągalny, z drugiej zaś kosztowny. Dotyczy to zarówno badań ankietowych, marketingowych, epidemiologicznych, czy opinii publicznej.

IBM SPSS Complex Samples pozwala na korygowanie schematu doboru próby, przez co zwiększa się precyzję oszacowań parametrów populacji, pozwala na poprawne oszacowanie błędów standardowych, czy przedziałów ufności. W ramach modułu dostępnych jest wiele schematów doboru próby, takich jak losowanie warstwowe, sekwencyjne, systematyczne, czy proporcjonalne.

<p><strong>IBM SPSS Complex Samples</strong></p>Precyzyjne wnioskowanie w badaniach reprezentacyjnych