SPSS Statistics

///

IBM SPSS Custom Tables

Efektywne tworzenie, edycja i personalizacja tabel użytkownika

icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy
danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

Raportowanie z użyciem tabel jest nie tylko niezwykle popularne, ale też użyteczne. Stąd też ich szerokie wykorzystywanie: od nauk społecznych, czy badań opinii i rynku aż po sprzedaż i marketing. Jednak stworzenie czytelnych tabel bywa procesem żmudnym.

Ułatwieniem tego zadania jest wykorzystanie modułu IBM SPSS Custom Tables. Moduł ten jest na tyle elastyczny, że umożliwia konstruowanie tabel zarówno dla pojedynczej zmiennej (np. tabele częstości), dwóch zmiennych (tabele krzyżowe) jak i więcej niż dwóch zmiennych. Pozwala on także na tworzenie różnego typu tabel specjalnych, jak np. tabel dla pytań z możliwością wyboru wielu odpowiedzi. Możliwa jest kontrola nad sposobem wyświetlania zawartości komórek, wybór wyświetlanych statystyk, dostosowanie tytułów tabel, umieszczanie podsumowań ogólnych i cząstkowych, sortowanie kategorii, usuwanie pojedynczych kategorii z tabeli, stosowanie testów istotności.

<p><strong>IBM SPSS Custom Tables</strong></p>Efektywne tworzenie, edycja i personalizacja tabel użytkownika