SPSS Statistics

///

IBM SPSS Decision Trees

Klasyfikacja obiektów do grup i predykcja z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych

icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy
danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

IBM SPSS Decision Trees, dzięki wykorzystaniu czterech różnych algorytmów, umożliwia klasyfikację obiektów do grup, profilowanie segmentów, predykcję, wybór podzbioru użytecznych predyktorów, ich optymalną kategoryzację, a także identyfikację interakcji pomiędzy nimi.

Wszystko to zaprezentowane jest w klarownej formie graficznej, jaką są drzewa klasyfikacyjne, łatwe do przyswojenia nawet dla osób niewtajemniczonych w analizę statystyczną. Jako techniki nieparametryczne, nie wymagają one testowania założeń dotyczących rozkładu zmiennych. Ułatwia to wypracowanie modelu.

IBM SPSS Decision Trees znajduje zastosowanie w sprzedaży i marketingu, np. w identyfikacji kluczowych cech grupy docelowej produktu.

<p><strong>IBM SPSS Decision Trees</strong></p>Identyfikowanie grup i odkrywanie relacji między nimi, bazując na danych ilościowych i jakościowych