SPSS Statistics

///

IBM SPSS Statistics Base

Wykorzystaj posiadane dane, utwórz raporty analityczne i modele predykcyjne

icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy
danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

IBM SPSS Statistics Base to moduł podstawowy, zawierający zarówno analizy jednowymiarowe, niezbędne w codziennej pracy analityka, jak i techniki wielowymiarowe, rozszerzające możliwości analizy wielu cech jednocześnie. Równocześnie IBM SPSS Base umożliwia przygotowanie danych do analizy, wizualizację i raportowanie analiz.

Pobieranie danych w różnych formatach (w tym .xlsx, .dat, .txt), poza formatem natywnym oraz ułatwienia w przygotowaniu danych do analiz, pozwalają na pełne ich wykorzystanie. Dlatego też programem posługują się analitycy wielu branż i obszarów: od badań naukowych i medycznych, poprzez społeczne i psychologiczne, aż do zastosowań w sprzedaży i handlu.

Duża część czasu pracy z danymi poświęcona jest na ich skrupulatne przygotowanie, co ma swoje przełożenie na wyniki. Stąd tak ważne jest przyspieszenie i automatyzacja tych działań. IBM SPSS Base umożliwia m.in. szybką identyfikację wielowymiarowych przypadków odstających, analizę braków danych, wyszukiwanie błędów logicznych i wartości spoza dopuszczalnego zakresu.

Posługiwanie się pojedynczą próbą badawczą może powodować rozbieżności w stosunku do rzeczywistej wartości parametru w populacji. Szacowanie za pomocą wielokrotnego losowania ze zwracaniem z próby pozwala na tworzenie tysięcy możliwych alternatywnych prób i wybór parametrów, które z największym prawdopodobieństwem wystąpią w populacji.

Techniki klasyfikacji, jak dwustopniowe grupowanie, czy analiza skupień k-średnich pozwalają na segmentację klientów i dopasowanie do nich oferty. Analizy predykcyjne, jak regresja liniowa wielu zmiennych, pozwalają z określonym prawdopodobieństwem przewidzieć wartości analizowanych zmiennych (np. rezultatów sprzedażowych) z wykorzystaniem dostępnych informacji.

Analiza czynnikowa jest sposobem na wykrywanie ukrytych czynników, które odpowiadają za korelacje między wieloma zmiennymi. Równocześnie IBM SPSS Base to możliwość analizy zależności między dwiema zmiennymi i przedstawienia ich w tabeli krzyżowej oraz na wykresach.

<p><strong>IBM SPSS Statistics Base</strong></p>Eksplorowanie danych, analiza, raporty i modele predykcyjne