MC3b – Kształtowanie produktów i segmentacja rynku w oparciu o preferencje konsumentów.

Centrum Szkoleniowe SPSS

///

MC3b - Kształtowanie produktów i segmentacja rynku w oparciu o preferencje konsumentów.

Cel kursu

Celem szkolenia jest zachęcenie do wykorzystywania w praktyce analityka rynku jednej z ważniejszych technik badania preferencji klientów – analizy conjoint. W trakcie prac nad produktem, wszystkie jego atrybuty w mniejszym lub większym stopniu są efektem kompromisu pomiędzy możliwościami technologicznymi, ekonomicznymi, prawnymi oraz związanymi z preferencjami klientów. Technika conjoint ma pomóc decydentom w wybraniu najbardziej opłacalnego wariantu tego kompromisu. Pomaga ona w określeniu znaczenia poszczególnych cech produktu i ich różnych zestawień dla klientów. Dzięki temu można lepiej dostosować produkt do preferencji klientów i dokonać modyfikacji, które pozwolą zdobyć realną przewagę nad konkurencją. W trakcie szkolenia, analitycy nauczą się całego procesu prowadzenia tej analizy – od planowania badania po wykonanie analiz segmentacyjnych w oparciu o oszacowane preferencje poszczególnych osób biorących udział w badaniu.

1

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się badaniami marketingowymi, zainteresowanych wykorzystaniem wielowymiarowych technik statystycznych w analizach rynku.

2

Umiejętności zdobywane podczas kursu

 • Zapoznanie z procesem przygotowania badań preferencji od przygotowania planu do analizy wyników
 • Wiedza na temat wykorzystania techniki łącznego oddziaływania cech w badaniach preferencji
 • Umiejętność doboru parametrów analizy conjoint w zależności od użytych danych
 • Zapoznanie z procesem wyodrębniania grup za pomocą analizy skupień
 • Prawidłowe określanie liczby i spójności wyodrębnionych grup
3

Program zajęć

 1. Analiza łącznego oddziaływania cech – wprowadzenie.
 2. Przygotowanie kart z konceptami produktów.
 3. Realizacja badania.
 4. Analiza łącznego oddziaływania cech w analizie preferencji produktowych:
  1. wpływ kodowania danych na opcje analizy,
  2. wpływ cech produktów oraz charakterystyki danych na dobór postaci modelu,
  3. ocena wyników modelu – użyteczności, ważność i statystyki,
  4. wizualizacja wyników na poziomie grupowym i indywidualnym,
  5. karty kontrolne a ocena modelu,
  6. przypisywanie użyteczności do klientów.
 5. Symulacje – ocena konceptów nieuwzględnionych w badaniu.
 6. Hierarchiczna analiza skupień – wprowadzenie.
 7. Praktyczne wykorzystanie hierarchicznej analizy:
  1. przebieg procesu grupowania – przegląd aglomeracji,
  2. ocena liczby segmentów z wykorzystaniem wykresu sopelkowego i dendrogramu,
  3. przypisywanie przynależności do grup,
  4. porównywanie „konkurujących” rozwiązań – porównywanie metod i ustalanie liczby grup.
 8. Analiza skupień metodą k-średnich – wprowadzenie.
 9. Praktyczne wykorzystanie analizy k-średnich:
  1. realizacja segmentacji z wykorzystaniem k-średnich,
  2. wykorzystanie końcowych centrów skupień do określania profili grup,
  3. ocena wpływu zmiennych przy wykorzystaniu tabeli ANOVA.
 10. Wykorzystanie technik grupowania do segmentacji klientów w oparciu o preferencje.
4

Forma pracy

Autorski program szkoleniowy Predictive Solutions, bazujący na 25 latach doświadczenia pracy z danymi ilościowymi.

Dostarczamy oryginalne podręczniki wydane przez nasze wydawnictwo i materiały kursowe przygotowane przez ekspertów Predictive Solutions.

Kursanci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.

Kursy standardowe prowadzone są tylko w formie zdalnej ze względu na sytuację epidemiczną.

Wszystkie szkolenia odbywają się na praktycznych use case’ach w formie warsztatów przy użyciu komputerów.

5

Polecane kursy uzupełniające

1

Zgłoś się na szkolenie

Szkolenia średniozaawansowane i specjalistyczne realizujemy w momencie, kiedy zbierze się grupa umożliwiająca ich przeprowadzenie. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką i udziałem w szkoleniu, wyślij do nas informację.

TAK, jestem zainteresowany szkoleniem [MC3b], proszę o kontakt.


Porozmawiaj o szkoleniach

Zadzwoń: 797 727 090


Z nami warto!

szkolenia-icon1

Praktyczna wiedza

Aktywnie dostosowujemy programy kursów do zmieniających się realiów i wyzwań badacza.
szkolenia-icon2

Uznani eksperci

Wykładowcy to praktycy analizy danych, których wiedza i praktyka są gwarancją jakości kursów.
icon-spss82px

25 lat doświadczenia

Predictive Solutions to najbardziej doświadczony dostawca programów IBM SPSS i szkoleń.
szkolenia-icon3

Autorski program

Szkolenia Predictive Solutions bazują na 25 latach doświadczenia w pracy z danymi ilościowymi.
szkolenia-icon4

Oryginalne materiały

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i merytoryczne materiały kursowe w języku polskim.
szkolenia-icon5

5000 przeszkolonych osób

Szkolenia o różnym poziomie zawansowania, od kursów z podstaw statystki do szkoleń z data mining.

Współpracują z nami