Centrum Szkoleniowe SPSS

///

MC 2a – Segmentacja rynku i profilowanie klientów

Cel kursu

Kurs dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania technik analizy danych w segmentacji i profilowaniu. Sam opis danych zazwyczaj nie jest wystarczający do tego, aby wyniki były dla nas przydatne lub inspirujące. Trudno również jest przeglądać dziesiątki stron wykresów w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Aby uniknąć takiej sytuacji, przydatna może być wielowymiarowa analiza danych. Jedne z nich są bardzo przydatne do segmentacji, która pozwala na zredukowanie dużej ilości danych i zwrócenie ich w formie merytorycznie interpretowalnych profili respondentów. Takie profile, poprawnie wykonane, mogą być bardzo użyteczną i wartościową wiedzą. W ramach kursu uczestnicy nauczą się samodzielnie wyodrębniać segmenty za pomocą szeregu technik grupowania. Druga część kursu skupi się na profilowaniu, czyli opisie wyodrębnionych grup. W tej części kursu poruszone zostaną m.in. praktyczne aspekty wykorzystania algorytmów drzew decyzyjnych.

1

Profil uczestnika

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nauczyć się prowadzenia segmentacji z wykorzystaniem technik analitycznych.

2

Umiejętności zdobywane podczas kursu

 • Wiedza na temat roli technik wielowymiarowych w procesie budowy segmentów
 • Zapoznanie z procesem wyodrębniania grup za pomocą analizy skupień
 • Wiedza na temat sposobów określania liczby i oceny spójności wyodrębnionych grup
 • Umiejętność określania profili dla uprzednio wyodrębnionych grup
 • Ocena efektywności procesu segmentacji
3

Program zajęć

 1. Segmentacja – wprowadzenie:
  1. wyodrębnianie segmentów – techniki grupowania, .
  2. profilowanie segmentów – techniki klasyfikacyjne.
 2. Techniki grupowania – hierarchiczna analiza skupień..
 3. Praktyczne wykorzystanie hierarchicznej analizy..
 4. Ocena jakości grupowania i wpływu poszczególnych zmiennych na proces grupowania..
 5. Profilowanie wyników grupowania z wykorzystaniem zmiennych, które nie były używane w procesie segmentacji..
 6. Techniki grupowania – analiza skupień metodą k-średnich..
 7. Praktyczne wykorzystanie analizy k-średnich..
 8. Wykorzystanie centrów skupień zdefiniowanych zewnętrznie w procesie grupowania..
 9. Dodatkowe zagadnienia analizy k-średnich. .
 10. Techniki grupowania – dwustopniowe grupowanie..
 11. Technik klasyfikacyjne – drzewa klasyfikacyjne..
 12. Praktyczne wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych CHAID i CART..
 13. Opis profili segmentów..
 14. Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do przypisywania obiektów do grup..
 15. Praktyczne przykłady dodatkowych zastosowań algorytmów drzew. .
4

Forma pracy

Autorski program szkoleniowy Predictive Solutions, bazujący na 25 latach doświadczenia pracy z danymi ilościowymi.

Dostarczamy oryginalne podręczniki wydane przez nasze wydawnictwo i materiały kursowe przygotowane przez ekspertów Predictive Solutions.

Kursanci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenia prowadzone są w Centrum Szkoleniowym Predictive Solutions w Krakowie, jak i w Warszawie.

Wszystkie szkolenia odbywają się na praktycznych use case’ach w formie warsztatów przy użyciu komputerów.

Szkolenie trwa 24 godzin lekcyjnych (3 dni po 8h)

5

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych zagadnieniami pozycjonowania produktów i marek:

Dla zainteresowanych zagadnieniami budowy produktu optymalnego w oparciu o preferencje konsumentów:

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji:

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych:

Dla zainteresowanych projektowaniem i realizacją badań ankietowych:

1

Zgłoś się na szkolenie

Szkolenia średniozaawansowane i specjalistyczne realizujemy w momencie, kiedy zbierze się grupa umożliwiająca ich przeprowadzenie. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką i udziałem w szkoleniu, wyślij do nas informację.

TAK, jestem zainteresowany szkoleniem [MC 2a], proszę o kontakt.

Porozmawiaj o szkoleniach

Zadzwoń: 797 727 090


Z nami warto!

szkolenia-icon1

Praktyczna wiedza

Aktywnie dostosowujemy programy kursów do zmieniających się realiów i wyzwań badacza.
szkolenia-icon2

Uznani eksperci

Wykładowcy to praktycy analizy danych, których wiedza i praktyka są gwarancją jakości kursów.
icon-spss82px

25 lat doświadczenia

Predictive Solutions to najbardziej doświadczony dostawca programów IBM SPSS i szkoleń.
szkolenia-icon3

Autorski program

Szkolenia Predictive Solutions bazują na 25 latach doświadczenia w pracy z danymi ilościowymi.
szkolenia-icon4

Oryginalne materiały

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i merytoryczne materiały kursowe w języku polskim.
szkolenia-icon5

5000 przeszkolonych osób

Szkolenia o różnym poziomie zawansowania, od kursów z podstaw statystki do szkoleń z data mining.

Współpracują z nami