Centrum Szkoleniowe SPSS

///

MC 2 – Analiza rynku przy użyciu technik wielowymiarowych.

Cel kursu

Czy na cenę samochodu używanego wpływa liczba przejechanych kilometrów? Tak, to oczywiste. A czy moc silnika wpływa na wycenę? Podobnie nasuwa się oczywista pozytywna odpowiedź? Problem pojawia się, gdy zadamy pytanie: A tak konkretnie, to o ile spada wartość samochodu, gdy przejedzie się nim kolejne 1000 km? Przy takich pytaniach, mając odpowiednie dane, techniki regresyjne mogą być bardzo pomocne.

W pracy badacza, analityka wykonującego analizy marketingowe, zdarza się, że zadania przed jakimi zostaje postawiony wymagają wykonania innych obliczeń niż zestawienia tabelaryczne czy wykresy słupkowe. Gdy oczekuje się od analityka zgłębienia danego zjawiska lub polepszenia prognoz, wtedy przydatne mogą okazać się analizy regresyjne. Nie zawsze można ich użyć, ale prawie na pewno nie wykorzysta się prawidłowo innych technik wielowymiarowych, jeżeli nie pozna się praktycznych aspektów regresji liniowej.

1

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się badaniami marketingowymi, zainteresowanych wykorzystaniem wielowymiarowych technik statystycznych w analizach rynku.

2

Umiejętności zdobywane podczas kursu

 • Przygotowanie danych pod kątem wykorzystania w omawianych technikach analitycznych
 • Zapoznanie z analizą danych z wykorzystaniem takich technik jak: regresja liniowa, analiza głównych składowych, analiza czynnikowa
 • Przewidywanie wartości zmiennej w oparciu o zestaw zmiennych wyjaśniających
 • Poszukiwanie ukrytych wymiarów z pomocą analizy głównych składowych i analizy czynnikowej
 • Konstruowanie skal do pomiaru postaw i ocen klientów
 • Prawidłowe wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników
3

Program zajęć

 1. Analiza regresji liniowej – wprowadzenie.
 2. Analiza korelacji.
 3. Regresja liniowa dwóch zmiennych.
 4. Założenia regresji liniowej.
 5. Uogólnianie modelu regresji zbudowanego w oparciu o próby losowe.
 6. Regresja liniowa wielu zmiennych.
 7. Zmienne nominalne w analizie regresji.
 8. Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych – wprowadzenie.
 9. Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych:
  1. założenia co do typu danych, które można analizować;
  2. etapy analizy;
  3. metoda wyodrębniania czynników;
  4. określanie liczby czynników;
  5. rotacja czynników i interpretacja wyników;
  6. wyliczanie wartości czynnikowych;
  7. wykresy ładunków czynnikowych i wartości czynnikowych;
 10. Użycie głównych składowych w analizie regresji;
 11. Zastosowanie analizy czynnikowej w pozycjonowaniu produktów;
 12. Skale Likerta.
4

Forma pracy

Autorski program szkoleniowy Predictive Solutions, bazujący na 25 latach doświadczenia pracy z danymi ilościowymi.

Dostarczamy oryginalne podręczniki wydane przez nasze wydawnictwo i materiały kursowe przygotowane przez ekspertów Predictive Solutions.

Kursanci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.

Kursy standardowe prowadzone są tylko w formie zdalnej ze względu na sytuację epidemiczną.

Szkolenie trwa 24 godzin lekcyjnych (3 dni po 8h)

5

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych wiedzą z zakresu segmentacji i profilowania:

Dla zainteresowanych zagadnieniami pozycjonowania produktów i marek:

Dla zainteresowanych zagadnieniami budowy produktu optymalnego w oparciu o preferencje konsumentów:

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji:

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych:

1

Zgłoś się na szkolenie

Szkolenia średniozaawansowane i specjalistyczne realizujemy w momencie, kiedy zbierze się grupa umożliwiająca ich przeprowadzenie. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką i udziałem w szkoleniu, wyślij do nas informację.

TAK, jestem zainteresowany szkoleniem [MC2], proszę o kontakt.


Porozmawiaj o szkoleniach

Zadzwoń: 797 727 090


Z nami warto!

szkolenia-icon1

Praktyczna wiedza

Aktywnie dostosowujemy programy kursów do zmieniających się realiów i wyzwań badacza.
szkolenia-icon2

Uznani eksperci

Wykładowcy to praktycy analizy danych, których wiedza i praktyka są gwarancją jakości kursów.
icon-spss82px

25 lat doświadczenia

Predictive Solutions to najbardziej doświadczony dostawca programów IBM SPSS i szkoleń.
szkolenia-icon3

Autorski program

Szkolenia Predictive Solutions bazują na 25 latach doświadczenia w pracy z danymi ilościowymi.
szkolenia-icon4

Oryginalne materiały

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i merytoryczne materiały kursowe w języku polskim.
szkolenia-icon5

5000 przeszkolonych osób

Szkolenia o różnym poziomie zawansowania, od kursów z podstaw statystki do szkoleń z data mining.

Współpracują z nami